Commissies

NVvTG logo

Binnen de NVvTG zijn verschillende commissies actief. In sommige commissies hebben de leden voor een bepaalde tijd zitting genomen, in andere voor onbepaalde tijd. Hieronder volgt een overzicht van de commissies en de leden die hierin zitting hebben.

In de meeste commissies is plek voor nieuwe leden! Heb je interesse om een bijdrage te leveren aan een van de commissies? Neem dan contact op met het bestuur of meld je aan voor de interesselijst!

Congrescommissie TiiM NVvTG Technische Geneeskunde 2024
Congres
 • Iris Obdeijn (Voorzitter)
 • Reinier ten Brink (Secretaris)
 • Inge Wijma (Penningmeester)
 • Anna Schoonhoven (Externe betrekkingen)
 • Edwin Klinkenberg (Sprekers)
 • Maranda Haenen (Logistiek)
 • Gonnie van Erp (Commissaris PR)

“De congrescommissie organiseert het jaarlijkse NVvTG congres (Technical Innovations in Medicine congres: TiiM). Bekijk voor meer informatie de TiiM congreswebsite!”

Kwaliteitscommissie
 • Lisa Klaassen (voorzitter)
 • Ilse Willemse
 • Jasika Paramasamy
 • Tessa Coenraad
 • Marlous Verhulst
Foto kwaliteitscommissie NVvTG Kwalicie

“Het doel van de kwaliteitscommissie is het bevorderen, coördineren en waarborgen van de kwaliteit van het vakgebied technische geneeskunde. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Kwaliteitsregister technisch geneeskundigen. Meer informatie hierover vind je in het kwaliteitsregister.”

Life long learning commissie NVvTG
Lifelong learning
 • Ysbrand Willink (voorzitter)
 • Anne van den Brekel
 • Rosemijne Pigmans
 • Benthe Ariëns

“De Lifelong learning – commissie organiseert bijeenkomsten voor NVvTG leden op het vlak van wetenschappelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling als technisch geneeskundige.”

Profilering & Communicatie
 • Suzanne Stouten (voorzitter)
 • Iris Moes
 • Sophia van Beelen
 • Judith van der Bie
 • Jesse Wolters
 • Ben Hermans

Coördinator vanuit het bestuur: Max Ligtenberg

Profilering & Communicatie bevordert de communicatie tussen de NVvTG en haar leden, potentiële leden en externen, en draagt bij aan het professionaliseren van het imago van de NVvTG en de TG. Tevens beheren zij content op de website.”

Opleidingscommissie
 • Jenske Vermeulen (voorzitter)
 • Laura Hagens
 • Lennart van de Velde
 • Alette Koopman
 • Ruud van Kaam

“De opleidingscommissie draagt bij aan de ontwikkeling en kwaliteitswaarboring van de klinische opleidingstrajecten (fellowships).”

Kascommissie

Commissieleden:

 • Wendy Busser
 • Martijn van Mourik

“De kascommissie controleert de financiële administratie van de penningmeester en geeft advies aan de ledenraad over het goedkeuren van afrekeningen en begrotingen.”

Scroll naar boven