Lidmaatschap

NVvTG lidmaatschap

Soorten lidmaatschap

Standaard lidmaatschap

Na het afronden van de master Technical Medicine, kun je lid worden van de NVvTG. Een standaard lidmaatschap is aan te vragen door het inschrijfformulier standaardlid in te vullen en op te sturen naar de NVvTG. Je moet kunnen aantonen dat je het master diploma hebt behaald, dit kan door een gewaarmerkte kopie van uw diploma mee te sturen met het inschrijfformulier of door een uittreksel uit het diplomaregister van DUO te sturen naar info@nvvtg.nl. Afhankelijk van je functie en werkgever word je tevens lid van de LAD.

Student lidmaatschap

Een student-lidmaatschap is mogelijk vanaf de start van het eerste jaar van de master Technical Medicine. Als student-lid van de NVvTG kan je deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging en via het ledengedeelte in contact komen met (afgestudeerde) TG. Dien een verzoek tot student-lidmaatschap in door het inschrijfformulier student in te vullen en op te sturen naar de NVvTG. Na het afstuderen wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een standaard lidmaatschap, waarbij je op dat moment alleen nog een gewaarmerkte kopie van uw diploma hoeft op te sturen of een uittreksel van het diplomaregister van DUO. Als student-lid ben je automatisch en gratis lid van de LAD.

Geassocieerd lidmaatschap

Voor een geassocieerd lidmaatschap hoef je niet in het bezit te zijn van een master diploma Technical Medicine. Je dient echter wel werkzaam te zijn op het gebied van de Technische Geneeskunde of hiermee nauwe relaties te onderhouden. Dien een verzoek tot geassocieerd lidmaatschap in door het inschrijfformulier extern in te vullen en op te sturen naar de NVvTG. Als geassocieerd lid ben je niet aangesloten bij de LAD.

Aangesloten bij LAD

De NVvTG is aangesloten bij de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD). De LAD vertegenwoordigt de NVvTG op nationaal niveau in bijvoorbeeld Cao-onderhandelingen in de zorg. Tevens kan ieder individueel lid bij het Kennis- en Diensten Centrum (KDC) van de LAD terecht voor juridische ondersteuning omtrent arbeidsconflicten of bijvoorbeeld bij salarisonderhandelingen.

Logo Landelijke vereniging van artsen in dienstverband LAD

De LAD maakt onderscheid in twee contributie tarieven: een standaard tarief en een gereduceerd tarief. Alle NVvTG leden in een postacademische opleidingsfunctie in het ziekenhuis (zoals een TG fellowship of een promotie traject) komen in aanmerking voor het gereduceerd tarief. Wanneer je niet klinisch werkzaam bent, je werkt bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, dan val je buiten de LAD. Aan de hand van de werkgever en de functie die je opgeeft bij de inschrijving wordt bepaald of en welk LAD tarief van toepassing is. Indien je wisselt van functie en/of werkgever kan dit dus van invloed zijn op het LAD lidmaatschap. Daarom verzoeken wij om wijzigingen door te geven.

Lidmaatschapstarieven

Lidmaatschap Tarief
Standaard lid € 264,01*
Standaard lid (gereduceerd tarief)** € 204,34*
Standaard lid (buiten LAD) € 85,00
Student lid €25,00
Geassocieerd lid € 85,00

* bedragen zijn inclusief BTW op de KDC-bedrage voor de LAD
** zie “aangesloten bij LAD” voor de voorwaarden voor een gereduceerd tarief.
Bij overmaken in plaats van machtiging wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Inschrijven

Stuur het ingevulde inschrijfformulier (+ evt. gewaarmerkte kopie van diploma) op naar info@nvvtg.nl. Na goedkeuring ontvang je een bevestiging van het lidmaatschap. De inschrijving geldt per kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch vernieuwd.

Uitschrijven

Mocht je jezelf zich willen uitschrijven bij de NVvTG, vul dan dit formulier in. Afmelding is mogelijk per kalenderjaar.

Donateur

Als vereniging doet de NVvTG haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen en zelfontplooiing met betrekking tot het werkveld te bevorderen. Hiertoe organiseren wij o.a. jaarlijks een wetenschappelijk congres en verschillende wetenschapsavonden.

Met een donateursbijdrage zijn wij in staat om de technisch geneeskundige en het vakgebied technische geneeskunde in de breedste zin te ontwikkelen en ondersteunen.

Als je donateur wilt worden, kun je het formulier Donateurschap NVvTG downloaden.

Wij zijn je erg dankbaar voor de bijdrage.

Scroll naar boven