Focusgroep Klinische Technologie

De afgelopen jaren hebben klinisch technologen een grote bijdrage geleverd aan innovatie en wetenschap binnen de Nederlandse zorg. De unieke expertise is een aanvulling op de reeds aanwezig medische expertise en klinische technologie (KT) is opgenomen in de wet BIG. Ondanks de generieke instemming van de meerwaarde van KT wordt het potentieel van KT nog niet (volledig) benut. 

Er zijn individuele voorbeelden van succesvolle inbedding van KT in multidisciplinaire teams, al is deze inbedding vaak erg onzeker. Het zijn nu vaak individuele losse rollen zonder waarborging van de medische expertise en kwaliteit voor bekleding van specifieke functies met het risico tot fragmentatie van kennis en variërende expertise. Daarbij zijn er geen structurele financiële middelen voor eventuele medische specialisatie om tot een hoger niveau te komen en vervolgens zijn er ook geen structurele financiering voor vaste klinische aanstellingen.

Het doel van de focusgroep klinische technologie is het vormen van een visie en strategisch plan om te komen tot een structurele inbedding van KT in de klinische praktijk en deze visie en het plan te toetsen, aan te scherpen en af te stemmen met leden en andere belangrijke medische stakeholders.

Op basis van deze visie en het strategische plan zal het bestuur het plan inbrengen bij de ledenraad voor goedkeuring en zal ofwel het bestuur of de focusgroep het plan realiseren.

Onderwerpen

De focusgroep zal zich, in overleg met de toekomstige leden richten op de volgende onderwerpen:

  • Hoe kunnen we de kwaliteit van gespecialiseerde KT borgen om te komen tot hoogst mogelijke patiëntwaarde waarbij kennisfragmentatie voorkomen wordt?
  • Hoe zorgen we voor inbedding en heldere positionering KT in multidisciplinaire teamtussen andere zorgprofessionals?
  • Hoe zorgen we voor structurele financiering voor vaste klinische aanstellingen en eventuele bekostiging van specialisaties?
  • Aansluiting bij strategische zorgthema’s van VWS

Samenstelling focusgroep

Het streven is een groep van 8 tot 12 leden die werkzaam zijn in het ziekenhuis uit verschillende vakgebieden waarbij er een mix is tussen fellows, KT en niet/minder klinisch werkzame TG.

Scroll naar boven