Focusgroep NVvTG

Deelnemers: Wieke Haakma, Fokke van Meulen, Martijn van Mourik

E-mail: xxx

 

De focusgroep NVvTG richt zich op de ontwikkeling van de beroepsvereniging. Met het groeien van de vereniging, merken wij dat een deel van de leden zich minder gehoord of vertegenwoordigd voelen en hebben we moeite om de organisatie continu op volle kracht draaiende te houden. We staan nu op het moment dat er een paar grote veranderingen nodig zijn. Hier zijn vanuit het bestuur en de ledenraad verschillende ideeën voor bedacht. Echter op een cruciaal punt als deze willen we ervoor zorgen dat we de meest passende oplossing(en) kiezen en de juiste prioriteiten stellen. Daarom is de centrale vraag voor deze focusgroep tweeledig:
  • Hoe kan de vereniging het waardevolst zijn voor al haar leden? Met daarbij speciale aandacht voor ledenbinding en verbinden van leden onderling en de daarbij passende verenigingsstructuur.
  • Hoe kan verenigingsstructuur duurzamer ingericht worden?
Het doel van de focusgroep zal zijn het inventariseren op welke vlakken de vereniging waardevol is en waardevol(ler) zou moeten zijn, om daar vervolgens de benodigde organisatorische verandering en benodigde middelen aan te koppelen en de prioritering daarvan. Onderwerpen De focusgroep zal zich, in overleg met de toekomstige leden richten op de volgende onderwerpen:
  • Professionalisering en verduurzaming van de verenigingsorganisatie
  • Meerwaarde van de beroepsvereniging voor alle leden
  • Binding met en verbinding van leden onderling
    • Communicatie/netwerk (e.g. website, vorming clusters, generaties bereiken)
    • Evenementen (e.g. nascholing, congres)
Resultaat Nader te bepalen in overleg met de groepsleden. Insteek, kort en bondig, met name zo praktisch mogelijke overdracht. Planning: Looptijd ~1 jaar
Scroll naar boven