Werkgroep Groen

Werkgroep Groen bestaat uit de deelnemers:

 • Erik Golbach
 • Lotte Hazeleger
 • Marijn Mostert
 • Koen van der Sluijs
TG wordt groen - Werkgroep Groen

Klimaatverandering vormt de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. De WHO en de Lancet spreken inmiddels van ‘code rood’ voor de toekomstige gezondheid op aarde. Paradoxaal genoeg draagt ook de gezondheidszorg bij aan vervuiling en de klimaatcrisis; de zorg is voor 7% verantwoordelijk voor onze totale CO2-uitstoot. Deze negatieve bijdrage strookt niet met het doel tot ‘gezondheidsbevordering’. Tijd voor verandering! Inmiddels zijn er veel verschillende groene commissies en werkgroepen, zoals de groene huisartsen, urologen, apothekers en verpleegkundigen. Tot voor kort ontbrak een dergelijke groep nog onder technisch geneeskundigen. Een gemiste kans: enerzijds omdat een deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door TechMed, anderzijds omdat deze juist oplossingen kan bieden.

De Werkgroep Groen van de NVvTG wil de bewustwording vergroten van het aandeel van medische technologie in klimaatverandering en inspireren tot het inzetten van duurzaamheid binnen de medische technologie. Juist omdat de gezondheid sterk afhankelijk is van de omgeving, moet óók de medische technologie groener.

 • [Kennis verzamelen, delen en inspireren] Wij verzamelen informatie over het aandeel van medische technologie in klimaatverandering en werken toe naar de bewustwording van de rol van de medische technologie in klimaatverandering bij (toekomstige) KT/TG’ers.
 • [Verbinden] Wij delen bovenstaande kennis met de medische-technologische sector en faciliteren ontmoeting zodat zij elkaar kunnen inspireren tot actie en nieuwe ideeën.
 • Werkgroep Groen zal jaarlijks een bijdrage leveren aan het NVvTG congres en/of een wetenschapsavond organiseren in samenwerking met de NVvTG Life Long Learning commissie.
 • Werkgroep Groen zal bijdragen leveren aan de NVvTG nieuwsbrief.
 • Werkgroep Groen zal blijven werken aan de toevoeging van het onderwerp duurzaamheid aan het onderwijs voor TG/KT.
 • In 2024 heeft de werkgroep Groen een infographic ontwikkeld voor NVvTG leden over duurzaamheid in de medisch-technologische sector.
 • In 2024 heeft de NVvTG de Green Deal ondertekend.
 • In 2024 heeft de werkgroep Groen gebruikgemaakt van de kennis en informatie van de Groene Zorg Alliantie.
 • In 2024 heeft de werkgroep Groen een wetenschapsavond georganiseerd (in samenwerking met NVvTG Life Long Learning commissie/ clusters).
 • In 2024 heeft de werkgroep Groen gewerkt aan zijn zichtbaarheid en vindbaarheid voor leden zodat zij een verbindende rol kunnen zijn tussen KT/TG’ers onder andere door een pagina te beheren op de NVvTG website.
 • In 2024 heeft de werkgroep Groen nieuwe doelstellingen geformuleerd voor 2025.

Informatiebronnen

Groene Zorg Alliantie: koepelorganisatie voor zorgprofessionals die zich inzetten voor vergroening van de zorg en voor planetaire gezondheid. We zijn een bottom-up initiatief en vertegenwoordigen groene (toekomstige) zorgprofessionals op de werkvloer, van student tot specialist, van wetenschapper tot (evidence-based) activist. Door ons in te zetten voor de publieke en planetaire gezondheid behartigen we uiteindelijk het maatschappelijk belang.

GZA Changemakerplatform: Een Changemaker is een groep óf individu die zich inzet voor duurzame verandering in de gezondheidszorg. Op dit platform vind je alle Changemakers die bekend zijn bij de Groene Zorg Alliantie.

GZA Initiatievenplatform: Overal in Nederland wordt de zorg vergroend. Veelal op verschillende en creatieve manieren! Op het Initiatievenplatform worden al deze initiatieven gebundeld en op een overzichtelijke manier gesorteerd.

Milieuplatform Zorg: De vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) bestaat uit intramurale zorginstellingen en werkt met haar netwerk van ruim 250 duurzaamheidscoördinatoren aan duurzame zorg. De vereniging acteert op grofweg vier sporen om duurzame zorg aan te jagen:

 1. Platform voor leden met symposia en werkgroepen
 2. Aanjagen acties en activiteiten door het MPZ-bureau ten aanzien van andere partners en stakeholders
 3. Ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzame zorg
 4. Ontwikkelen van praktische instrumenten voor direct werken aan duurzame zorg
Duurzaamheid, werkgroep, groen
Scroll naar boven