Werkgroep Groen

Werkgroep Groen bestaat uit de deelnemers:

 • Erik Golbach
 • Lotte Hazeleger
 • Jamila de Jong
 • Anouk van der Schot

Betrokken vanuit bestuur: Amne Mousa

Aanleiding

Klimaatverandering vormt de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. De WHO en de Lancet spreken inmiddels van ‘code rood’ voor de toekomstige gezondheid op aarde. Paradoxaal genoeg draagt ook de gezondheidszorg bij aan vervuiling en de klimaatcrisis; de zorg is voor 7% verantwoordelijk voor onze totale CO2-uitstoot. Deze negatieve bijdrage strookt niet met het doel tot ‘gezondheidsbevordering’. Tijd voor verandering! Inmiddels zijn er veel verschillende groene commissies en werkgroepen, zoals de groene huisartsen, urologen, apothekers en verpleegkundigen. Tot voor kort ontbrak een dergelijke groep nog onder technisch geneeskundigen. Een gemiste kans: enerzijds omdat een deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door TechMed, anderzijds omdat deze juist oplossingen kan bieden.

Visie 

De Werkgroep Groen van de NVvTG wil de bewustwording vergroten van het aandeel van medische technologie in klimaatverandering en inspireren tot het inzetten van duurzaamheid binnen de medische technologie. Juist omdat de gezondheid sterk afhankelijk is van de omgeving, moet óók de medische technologie groener.

Hiervoor verzamelen en delen wij kennis over het aandeel van de medische technologie in klimaatverandering – denk aan informatie over de CO2 uitstoot van de gezondheidszorg en onderzoek, innovatieve ideeën zoals de inzet van recyclebare materialen op de OK, met de medisch-technische sector met als doel het vergroten van bewustwording bij (toekomstige) KT/TG met een groen hart. Daarnaast zoeken wij contact met andere organisaties binnen de medische technologie en faciliteren wij ontmoeting onder geïnteresseerden zodat we elkaar kunnen inspireren tot actie en nieuwe ideeën.

Doelen voor 2022

 • In kaart brengen wat de negatieve én positieve impact kan zijn van medische technologie op het klimaat.
 • In samenwerking met de Lifelong Learning Commissie van de NVvTG minimaal één avond organiseren over het aandeel van MedTech in de klimaatverandering.
 • Een bijdrage leveren aan het TiiM congres.
 • Ondertekening van de Green Deal door de NVvTG.
 • Aansluiting van de NVvTG bij de Groene Zorg Alliantie.
 • Een bijdrage leveren aan het onderwijs voor masterstudenten van Technical Medicine.
 • Gesprekken voeren met de NVvTG over het opnemen van duurzaamheid in haar beroepscode.
Scroll naar boven