Werkgroep Nieuwe Zorg

De werkgroep ‘De Nieuwe Zorg’ bestaat uit acht technisch geneeskundigen met verschillende achtergronden en specialisaties. Deze werkgroep schreef in 2018 de visie op toekomstige zorg. Mail voor eventuele vragen naar Werkgroep De Nieuwe Zorg.

Sophie-van-Baalen TG

Sophie van Baalen – Promovendus philosophy of science in practice, Universiteit Twente, Enschede

“De medische praktijk draait in de eerste plaats om mensen. De kunst van innovatie in de zorg is om technologie zo in te zetten dat dit werk wordt ondersteund en verbeterd zonder het menselijke karakter uit het oog te verliezen.”

Petra-Gooskens TG

Petra Gooskens – Innovatie adviseur, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

“Wat zou het fantastisch zijn als zorgverleners meer tijd hebben voor een goed gesprek met de patiënt omdat de administratie met 1 klink op de knop wordt afgehandeld. Telemonitoring, een geïntegreerd EPD en data-gedreven zorg zijn hiervoor belangrijke ontwikkelingen.”

Martine-Breteler TG

Martine Breteler – Promovendus Anesthesiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht en Product Researcher FocusCura, Driebergen-Rijsenburg

“Het op afstand in de gaten houden van de vitale functies en gesteldheid van de patiënt gaat meerwaarde geven voor de patiëntenzorg. Ik verwacht dat we in de toekomst in staat zullen zijn om middels slimme data-analyse goed onderbouwde beslissingen te kunnen maken.”

Willem-Grootjans TG

Willem Grootjans – Coördinator imaging services group, afdeling radiologie, Leids Universitair Medisch Centrum

“Geautomatiseerde integratie en analyse van grote hoeveelheden medische informatie is een belangrijke sleutel voor de verbetering van patiëntenzorg. Het klaarmaken van de huidige ICT infrastructuren binnen ziekenhuizen voor deze informatiestromen vormt hierbij een belangrijke uitdaging voor de nabije toekomst.”

Annita-Dekker TG

Janita Dekker – Projectmedewerker Radiotherapie, Instituut Verbeeten, Tilburg

“Het is belangrijk dat de klinische relevantie van nieuwe medische technologieën op waarde geschat wordt, zodat alleen de voor de patiënt relevante technologische oplossingen worden geïmplementeerd.”

Marjon-Stijntjes TG

Marjon Stijntjes – Postdoc afdeling revalidatiegeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum en coördinator opleiding Klinische Technologie, Technische Universiteit Delft

“Inzicht in verouderingsprocessen zal belangrijk zijn om de kwaliteit van leven met de toenemende levensverwachting te kunnen behouden. Zelfmonitoring en de analyse van grote hoeveelheden data zullen hierin een belangrijke rol spelen.”

Joris-van-Dijk TG

Joris van Dijk – Postdoc & project manager, afdeling nucleaire geneeskunde enIsala Academie, Isala, Zwolle

“Hopelijk kunnen we snel (thuis)monitoring en data science inzetten in de zorg. Hierdoor kunnen we patiënt-specifiekere zorg leveren en onnodige diagnostiek en behandelingen voorkomen. Dit zal niet alleen de kwaliteit ten goede komen, het kan zelfs leiden tot lagere zorgkosten.”

Thomas-Vijn TG

Thomas Vijn – Promovendus Welearn, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

“Naast technologische innovatie is het mijns inziens relevant dat ook nontechnologische innovatie, zoals het bevorderen van volwaardige patiënten participatie en het integreren van zorgpraktijk en vormen van (para-)medisch onderwijs, wordt toegepast om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.”

Scroll naar boven