Het laatste nieuws over Technische Geneeskunde

Verslag ALV 27 september 2014

Afgelopen zaterdag 27 september vond de half-jaarlijkse algemene leden vergadering plaats. Naast de gebruikelijke  punten van het secretarieel en financieel half jaarverslag stond ook de samenwerking van de NVvTG met de LAD op de agenda. Het voorstel voor deze samenwerking is vrijwel unaniem aangenomen. Het bestuur zal zich dus ten volle inzetten om de samenwerking per 1 januari 2015 te effectueren. Voor de benodigde statutaire wijzigingen, welke nog een tweede maal goedgekeurd moeten worden, zal op korte termijn een extra ALV belegd worden.

Naast dit besluit heeft het bestuur afscheid genomen van secretaris Monique van Lier en algemeen bestuurslid Marleen Tjepkema-Cloostermans. Voor hen in de plaats zijn Myrthe van der Ven (Secretaris) en Abel Swaan (Algemeen lid) gekomen. We bedanken Monique en Marleen voor hun enorme inzet voor de vereniging en heten Myrthe en Abel van harte welkom in het bestuur.

Abel Swaan

Abel Swaan

Myrthe van der Ven

Myrthe van der Ven

Terug

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: