Fellowships

Een fellowship Technische Geneeskunde is een klinisch opleidingstraject waarin een afgestudeerd technisch geneeskundige zich specialiseert binnen (een) bepaalde medische discipline(s). De fellow wordt opgeleid om complexe medische technologie te implementeren en toe te passen, om vervolgens als zelfstandig behandelaar werkzaam te zijn. De NVvTG stelt de eisen op die aan opleidingsinstituten, opleiders en de opleiding worden gesteld, en toetst of hieraan wordt voldaan. Het fellowship beslaat een periode van minimaal twee jaar.

Het aanvragen van een fellowship

Afdelingen die een fellowship willen starten dienen bij de NVvTG een aanvraag in voor accreditatie. Afgestudeerd technisch geneeskundigen die een fellowship willen opzetten, kunnen ook zelf een afdeling benaderen om een opleidingsplek te creëren.

Hierbij moet aan de volgende twee eisen worden voldaan:

  • De afdeling waarop de fellow werkzaam zal zijn, draagt zorg voor de financiering van het volledige traject. Hierbij moet, naast arbeidskosten, rekening gehouden worden met kosten voor opleiding in de vorm van medische en technologische nascholing, en kosten voor de kwaliteitsmonitoring en begeleiding vanuit de NVvTG. Wel kunnen fondsen aangeschreven worden voor het verkrijgen van financiering.
  • Het fellowship wordt bij voorkeur niet gecombineerd met een promotietraject. Als er een sterke wens is om toch een promotietraject en een fellowship gelijktijdig te doen, moeten dit als twee onafhankelijke opleidingen gezien worden. Dit houdt in dat het fellowship langer zal duren om alle doelstellingen in het opleidingsplan van het fellowship te kunnen behalen.

Het onderstaande stroomdiagram geeft de duur van het fellowship weer, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Aan de bovenzijde de taken en verantwoordelijkheden van de OLC en aan de onderzijde die van de fellow en opleider(s). Bij de aangegeven momenten (pijl met Doc.) kunnen onderstaande documenten worden gedownload.

Fellowship aanvraag Technische Geneeskunde

Opzet van een fellowship

Voor de start van het fellowship wordt een individueel opleidingsplan opgesteld. Het opleidingsplan wordt vormgegeven door de fellow samen met het opleidingsteam, welke wordt voorgezeten door de opleider. In het opleidingsplan staan de te behalen competenties beschreven; deze bestaan voor een deel uit algemene competenties met betrekking tot patiëntenzorg, implementatie van technologie en toepassing van technologie. Deze competenties kunnen worden aangevuld met vakspecifieke competenties, afhankelijk van de medische discipline waarbinnen het fellowship wordt gedaan. Tevens wordt in het opleidingsplan beschreven welke opdrachten en stages worden uitgevoerd en welke nascholing wordt gevolgd om deze competenties te behalen.

Na goedkeuring van het individueel opleidingsplan door de NVvTG en de opleider, gaat het tweejarige fellowship officieel van start. Op dat moment kan de fellow zich aanmelden bij het kwaliteitsregister als technisch geneeskundig specialist in opleiding (TGS i.o.). Gedurende het fellowship wordt via halfjaarlijkse voortgangsrapportages van de fellow de voortgang door de NVvTG gemonitord. Tevens houdt de fellow een portfolio bij om de voortgang vast te leggen, en komen de fellows onderling samen om ervaringen uit te wisselen en hiervan te leren. De opleiding wordt afgerond middels het completeren van het persoonlijk portfolio en een eindgesprek met afgevaardigden van het opleidingsteam en de NVvTG. Na het succesvol afronden van het fellowship kan de oud-fellow zich inschrijven in het kwaliteitsregister als technisch geneeskundig specialist (TGS)

Gedurende het fellowship kan de fellow gebruik maken van een 360 graden feedback formulier om zijn of haar functioneren bij collega’s beoordeeld kan worden.

Alina van de Burgt aan het werk op de afdeling nucleaire geneeskunde van het Alrijne ziekenhuis

Fellowship Alina van de Burgt

Alina heeft haar fellowship afgerond bij de Nucleaire Geneeskunde van het Alrijne ziekenhuis.In dit interview vertelt Alina over haar ervaringen ...
Lees verder
Afronding Fellowship Marjolein Admiraal TG

Afronding fellowship Marjolein Admiraal

Marjolein Admiraal heeft recent haar fellowship afgerond op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Ze heeft zich gespecialiseerd ...
Lees verder

Technisch Geneeskundig Specialist in de Borstreconstructiechirurgie

Stefan Hummelink werkt als staflid Technisch Geneeskundig Specialist, onderzoekscoördinator en innovatiemanager bij de Plastische Chirurgie in het Radboudumc. Hij ontwikkelde ...
Lees verder

Afronding fellowship Hannah van Scheepen – Klinische neurofysiologie en Epilepsy Monitoring Unit SEIN

Hannah van Scheepen heeft recent haar fellowship klinische neurofysiologie met focus op epilepsie en de epilepsy monitoring unit (EMU) afgerond ...
Lees verder
Scroll naar boven