Accreditatie aanvragen

Voor alle beroeps gerelateerde activiteiten die kunnen dienen als bij- of nascholing voor een technisch geneeskundige, kan accreditatie worden aangevraagd bij de kwaliteitscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG). Ook congressen, workshops en symposia vallen hieronder.

Kosten accreditatieaanvraag

De kosten voor een accreditatieaanvraag worden jaarlijks vastgesteld en zijn op dit moment:

  • € 90,75 (inclusief 21% BTW) voor een non-profit organisatie
  • € 151,25 (inclusief 21% BTW) voor een profit organisatie

Nadat de nascholingsactiviteit heeft plaatsgevonden is de organisator verantwoordelijk voor het aanleveren van een presentielijst.

Opleider worden?

Bij aanmelding kan de kwaliteitscommissie toestemming verlenen voor de autorisatie als opleider binnen de beroepsgroep. Na accreditatie als opleider worden de georganiseerde en geaccrediteerde nascholingen en cursussen zichtbaar in de nascholingsagenda van de NVvTG. Op deze manier worden ze onder de aandacht gebracht bij alle technisch geneeskundigen in het werkveld.

Scroll naar boven