Register informatie

Vind hier alle specifieke informatie over het register.

Inschrijven

Ben je in de afgelopen 5 jaar afgestudeerd als technisch geneeskundige, dan kun je je inschrijven in het kwaliteitsregister.

Na het aanmaken van een account en het aanbieden en betalen van je dossier, hoor je binnen twee weken of jouw dossier is goedgekeurd. Met de inschrijving in het kwaliteitsregister ga je akkoord met het reglement Kwaliteitsregister Technische Geneeskunde (zie handleiding en downloads).

De kosten voor inschrijving in het Kwaliteitsregister zijn €127,05 (incl. BTW). De inschrijving is voor een periode van 5 jaar.

In het kwaliteitsregister houd je zelf een dossier bij. Het dossier bestaat uit twee delen:

  1. Gevolgde of uitgevoerde beroeps bevorderende activiteiten (A- en B-punten).
  2. Uitgevoerde en geregistreerde procedures en risicovolle en voorbehouden handelingen (portfolio).

Op deze manier toon je aan dat je jouw bekwaamheid op peil houdt en voldoet aan de nascholingseisen van de beroepsgroep.

Kwaliteitsregister en de Wet BIG

Als je staat geregistreerd in het BIG-register, is het belangrijk om je ook aan te melden voor het kwaliteitsregister van de NVvTG. Met je registratie in het kwaliteitsregister kan je jouw bekwaamheid en nascholing aantonen. Deze registratie onderschrijft jouw persoonlijke kennis, vaardigheden en professionaliteit.

Ook als je niet in het BIG-register staat, kan het handig zijn om je in te schrijven. Een geregistreerde TG-er werkt volgens de norm van de beroepsgroep en investeert in het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Nascholing

Gedurende elke registratiecyclus van 5 jaar moet een totaal van 200 punten aan medisch-technische nascholing (A punten) en/of Algemene en beroeps bevorderende activiteiten (B-punten) gehaald zijn (kwantitatieve eis). Activiteiten gevolgd voordat je bent inschrijven in het register tellen niet mee. 100 van deze punten moeten de zogenoemde A-punten zijn en de rest kan worden aangevuld met B-punten (kwalitatieve eis). In het kwaliteitsregister vul je de A- en B-punten in.

Medisch-technische nascholing (A-punten)

Onder medisch-technische nascholing (A-punten) vallen door de NVvTG, KNMG of GAIA geaccrediteerde cursussen, symposia en congressen. Heb je een cursus, symposium of congres gevolgd die niet geaccrediteerd is bij de NVvTG, maar wel medisch-technisch vakinhoudelijk is, dan kun je deze ter goedkeuring indienen als categorie A-punten via het register (binnen 1 jaar na afloop van de activiteit). De kwaliteitscommissie zal deze activiteit controleren en goedkeuren wanneer alle informatie op orde is.

Algemene nascholing (B-punten)
Algemene nascholing (B-punten) betreft nascholing die niet in het medisch of technisch vakinhoudelijk domein valt. Denk hierbij aan cursussen betreffende onderzoek (scientific integrity, statistiek, e-BROK), gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, management of cursussen omtrent persoonlijke ontwikkeling. Verder vallen beroeps bevorderende activiteiten zoals het deelnemen aan commissies of werkgroepen, het geven van beroeps gerelateerde werkgroepen, lessen of cursussen, en het schrijven van wetenschappelijke artikelen hieronder.

Procedures/OSATS

In het tabblad ‘Portfolio’ van je dossier houdt je bij welke medisch-technische handelingen en voorbehouden handelingen je regelmatig verricht en op welk niveau je dit doet. Het portfolio laat dus zien in welke handelingen je bekwaam bent.

Een procedure bestaat uit het geheel van (meerdere) handelingen die van invloed kunnen zijn op een patiënt of een patiëntengroep. Deze handelingen kunnen voorbehouden en/of risicovol zijn waarvoor je een OSATS invult en laat beoordelen.

Herregistratie

Elke 5 jaar vindt er, indien er voldaan is aan de gestelde eisen, een herregistratie plaats. Voor het verkrijgen van herregistratie in het Kwaliteitsregister moet de door jou ingevulde nascholing aan de kwantitatieve eisen en kwalitatieve eisen voldoen (zie nascholing).

Daarnaast moet je aan de werkervaringseisen voldoen. Aantonen dat je aan de werkervaringseis voldoet kan door middel van een urenverklaring die is ondertekend door jouw werkgever, waarin de duur en omvang van jouw werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar zijn weergegeven. Deze werkgeversverklaring upload je bij jouw herregistratie aanvraag.

Handleiding en downloads

Onder handleidingen en downloads vind je alle benodigde informatie over het kwaliteitsregister.
Scroll naar boven