Wetenschap

Publiceren Wetenschappelijke Artikelen

Voor een nieuw initiatief binnen de NVvTG zijn wij opzoek naar naar Technische Geneeskundigen die hun wetenschappelijke werk willen delen. Interessante artikelen zullen op de website gepubliceerd worden. Op deze manier is het mogelijk om je werk op een laagdrempelige manier te publiceren en anderen hierover te informeren. Hierbij kan worden gedacht aan artikelen zoals in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde of Medisch Contact, maar dan uiteraard meer focus op Technisch Geneeskundig onderzoek.

Wanneer je onderzoek hebt liggen dat wellicht nog niet ver genoeg gevorderd is om in een internationaal tijdschrift te publiceren, maar waarvan je wel denkt dat de voorlopige resultaten al interessant kunnen zijn voor collega\’s in het werkveld, is dit de ideale plek om dit te delen.

Het kan uiteenlopen van klinisch toegepaste technologiën tot nieuwe innovaties die in onderzoeksverband worden toegepast. De richtlijnen van het artikel zijn hieronder beschreven.

Voor eventuele vragen kan contact opgenomen worden met ons via wetenschap@nvvtg.nl

Online Wetenschappelijke Artikelen

De wetenschappelijke artikelen die zijn gepubliceerd zijn op onderstaande link te raadplegen:

http://www.nvvtg.nl/artikelen/

Richtlijnen Wetenschappelijke Artikelen

1. Inleiding

Dit document bevat de richtlijnen voor publicatie van wetenschappelijke artikelen op de website van de NVvTG. Een kort overzicht van de procedure van indiening en wat voor artikelen en waar deze aan moeten voldoen staan hierin vermeld.

2. Raad van toezicht
Raad van toezicht heeft als functie om na te gaan of de richtlijnen in de hoofdzaak worden nageleefd.

Raad van toezicht bestaat uit:
• Het NVvTG bestuur

3. Inhoud artikelen
De inhoud van de artikelen moet binnen het Technische Geneeskundig werkveld passen. Dit kan uiteenlopen van klinisch toegepaste technologieën tot nieuwe innovaties die in onderzoeksverband worden toegepast.

Er zal onderscheid gemaakt worden in drie rubrieken:

Visie /Onderzoeksplannen

Hierin kunnen auteurs hun toekomst visie verwoorden, waarin Technologische vernieuwingen en innovaties kunnen worden beschreven. Hierin moet een uitgewerkt en gedegen onderzoekstraject worden beschreven.

 Standaard Technisch Geneeskundig onderzoek

Hierin kunnen auteurs hun onderzoekresultaten beschrijven. Hierin kan ook preliminair onderzoek beschreven worden, dit kan onderzoek zijn wat nog niet geschikt is voor een international journal, waar wel dusdanig van Technisch Geneeskundig belang.

 Reeds gepubliceerd onderzoek

De redactie kan auteurs van reeds gepubliceerd onderzoek uitnodigen om hun resultaten te beschrijven. Het staat Technisch Geneeskundigen vrij de redactie op interessante publicaties te wijzen. Het dient te gaan om onderzoek waarvan de uitkomsten voor een brede Technisch Geneeskundig doelgroep relevant zijn.

4. Procedure
Artikelen worden ter beoordeling naar referenten gestuurd. Zij zullen commentaar geven op het ingestuurde artikel en hun advies geven aangaande afwijzen, forse herziening, kleine aanpassingen of accepteren.
Er wordt naar gestreefd om binnen 4 weken een eerste beslissing te sturen. Wij sturen die beslissing aan de corresponderend auteur. Soms loopt die cyclus een paar keer voordat het artikel gepubliceerd zal worden.Het artikel zal naar volgorde van acceptatie op de website gepubliceerd worden.
De artikelen moeten zoveel mogelijk aan de standaard wetenschappelijke structuur voldoen. Bij visie artikelen zou hier indien nodig van afgeweken kunnen worden.

Algemene vorm
• Beschrijving  achtergrond/literatuur, klinische relevantie/doelstelling
• Materiaal en methode
• Resultaten
• Conclusie en Discussie
• Aantal woorden: max 2000
• Max 3 figuren/tabellen (eventueel in overleg met commissie kan voor uitbreiding geopteerd worden).
• Affiliaties moeten genoemd worden

Overig
Indien van toepassing zal METC goedkeuring bij indiening overlegd worden.

5. Taal
De NVvTg is een beroepsvereniging die hoofdzakelijk in Nederland zijn belangen behartigd. De website van de NVvTG is in het Nederlands. De artikelen zullen dan ook in het Nederlands gepubliceerd worden.

6. Doelgroep
Afgestudeerd TG\’er waarbij ook zonder specifieke know-how van het onderwerp het belang van het artikel duidelijk moet zijn.

 

Scroll naar boven