(We’ve got you) COVERED-project in het UMCU

Technisch Geneeskundige Martine Breteler is in het UMC Utrecht projectleider van (we’ve got you) COVERED. Het doel van dit project is om patiënten met infectieziekten 24/7 thuis te kunnen monitoren en daarmee de zorg die plaatsvindt binnen de ziekenhuismuren te verplaatsen, vervangen of zelfs voorkomen. Na een succesvolle ‘proof of principle’, waarbij het thuismonitoringsysteem getest is op een verpleegafdeling in het UMC Utrecht, is het nu tijd om de volgende stap te zetten.

In deze volgende fase van het project worden patiënten die met ontslag gaan naar huis gestuurd met het Checkpoint Cardio-systeem. Dit systeem bestaat uit twee ECG plakkers gekoppeld aan twee sensoren in de oksel en het oor/de vinger. Iedere minuut worden verschillende parameters, zoals het hartritme en de zuurstofsaturatie, gemeten en naar een beveiligde cloudomgeving gestuurd. Op afstand wordt er vanuit het Medisch Regiecentrum 24/7 meegekeken met deze data en kunnen zorgmedewerkers actie ondernemen indien dat nodig is.

Bij positieve ervaringen in deze nieuwe fase van het project wordt dit voorjaar nog de volgende stap gezet naar het monitoren van acuut zieke patiënten. Zo kunnen bijvoorbeeld patiënten die naar de SEH zijn gekomen direct met monitoring naar huis worden gestuurd, in plaats van een opname ter observatie in het ziekenhuis. Uiteindelijk moet deze 24/7 thuismonitoring leiden tot sneller herstel van de patiënt, minder druk op het zorgpersoneel en beter welzijn van patiënten. Wil je meer weten over dit project? Lees dan hier het interview met Martine Breteler, gepubliceerd in ICT&health, of bekijk de website van het UMCU voor meer informatie over het COVERED project!

Scroll naar boven