Zorgverleners slimmer betrekken bij digitale innovaties

Sophie van Baalen

TG-er dr. Sophie van Baalen is senior onderzoeker in het team medische technologie van het Rathenau instituut en mede publiceerde ondanks het rapport: Voorbij de zorg-app – Zorgverleners slimmer betrekken bij digitale innovaties

Lees hieronder een korte samenvatting van het rapport.

De Nederlandse gezondheidzorg kampt met grote vraagstellingen rondom de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijke van de zorg. Digitale innovaties lijken oplossingen te bieden, echter door een sterk gereguleerde, complexe, heterogene en gefragmenteerde zorgsysteem blijken veel innovaties niet (goed) geïmplementeerd te worden. Het rapport streeft ernaar inzicht te bieden in hoe zorgverleners effectiever betrokken kunnen worden bij digitale zorginnovatie, met als doel een betere integratie van digitale toepassingen in concrete zorgpraktijken en de bredere gezondheidszorg te bevorderen.

Het rapport concludeert onder andere dat zorgverleners een cruciale rol spelen in het succesvol integreren van digitale innovaties in de zorg. Het complexe en ontoegankelijke karakter van het zorgsysteem maakt het voor externe partijen lastig om digitale technologische innovaties te ontwikkelen en implementeren. Het betrekken van zorgverleners vergemakkelijkt de toegang tot en navigatie binnen dit systeem. Daarnaast bestaat het zorglandschap uit diverse zorgpraktijken, wat opschaling van digitale innovaties bemoeilijkt. Een succesvolle implementatie in één praktijk biedt geen garantie voor succes elders. Daarom is de betrokkenheid van zorgverleners ook tijdens de opschalingsfase van essentieel belang.

Ben je benieuwd naar de rest van het rapport? Klik dan hier.

Scroll naar boven